HOTEL STARA POCZTA

HOTEL STARA POCZTA

Zapraszamy do pobrania regulaminu TUTAJ

Ocena roczna wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   
w Tychach do pobrania TUTAJ

Zapraszamy do pobrania jakości wody basenowej na podstawie ostatnich badań
przeprowadzonych w obiekcie. Plik do pobrania TUTAJ

Badania są przeprowadzane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. z Lędzin. 
Ostatnie badanie wody było przeprowadzane w dniach 14.07.2023 oraz 28.07.2023

Pokaż na mapie